| Utredning av terminalstruktur for utenriksfergene i Oslo

Utredning av terminalstruktur for utenriksfergene i Oslo

Oslo, 03.03.2021

Vista Analyse har i samarbeid med COWI vunnet oppgaven om utredning av utenriksfergene i Oslo. Utredningen, som har bakgrunn i bystyrets vedtak i behandlingen av områdereguleringen for Filipstad i 2020, skal gjennomgå den eksisterende strukturen og se på alternative strukturer for utenriksfergeterminaler i Oslo.

Prosjektteamet ledes av COWI og består i tillegg av Vista Analyse, Arkitema Architects, danske Tredje Natur og tyske Baltic Marine Consult GmbH.

Prosjektet skal vurdere til sammen åtte mulige alternativer av samlet eller delt løsning, som omfatter dagens terminaler på Filipstad og Vippetangen, samt Kongshavn, som mulig plassering. Alternativene skal vurderes ut fra arealmessige, økonomiske, miljømessige, regulatoriske, tekniske, byutviklingsmessige og samfunnsøkonomiske konsekvenser, i tillegg til konsekvenser for den samlede virksomheten til Oslo havn.

Vista Analyse skal ha ansvar for å analysere samfunnsøkonomisk lønnsomhet for Oslo og Osloregionen av de ulike lokaliseringsalternativene. I tillegg skal Vista Analyse arbeide med analyser av markedsutsikter og prognoser for passasjerutviklingen for utenriksferger og byutvikling.

Se COWIs pressemelding og nyheten fra Oslo Havn.