| Eksamener har en samfunnsøkonomisk kostnad på 2,1 milliarder kroner

Eksamener har en samfunnsøkonomisk kostnad på 2,1 milliarder kroner

Oslo, 04.03.2021

Årlig går norske skoleelever gjennom 1,3 millioner eksamener og obligatoriske statlige prøver. På oppdrag for Utdanningsdirektoratet beregner vi den samfunnsøkonomiske kostnaden av å avholde eksamen og obligatoriske statlige prøver, og vurderer økonomiske og administrative konsekvenser av mulige endringer i eksamensordningen.

Eksamener har en samfunnsøkonomisk kostnad på 2,1 milliarder kroner og obligatoriske statlige prøver summerer seg til 560 millioner. Tallene inkluderer såkalt skattefinansieringskostnad, dvs. de samfunnsøkonomiske kostnadene ved å finansiere disse utgiftene over offentlige budsjetter.

Les rapporten her

Udirs omtale av rapporten finnes på deres nettsider her