| Ungdom ut av arbeidsløshet

Ungdom ut av arbeidsløshet

Oslo, 25.11.2013

Det er ingen tvil om at tiltakene til sosiale entreprenører har stor verdi for samfunnet. De som tjener aller mest på dette, er likevel de som får en ny mulighet her i livet, sier Ingeborg Rasmussen til Aftenposten.