| Pionerarbeid om velferdstap fra oljeutslipp langs kysten

Pionerarbeid om velferdstap fra oljeutslipp langs kysten

Oslo, 03.08.2013

Når utslipp fra skipstrafikk forårsaker miljøskader langs kysten, oppstår et velferdstap for dem som berøres direkte eller indirekte. Dette velferdstapet for befolkningen, som særlig består av tap av rekreasjonsverdi og ikke-bruksverdi knyttet til bevaring av hav- og kystmiljøet, er sjelden verdsatt og tatt med i samfunnsøkonomiske analyser. Denne studien rapporterer en pilotundersøkelse i regi av Kystverket med hensikt å forbedre det metodiske grunnlaget for gjennomføring av en større, nasjonal hoved-undersøkelse som kan gi troverdige anslag på befolkningens velferdstap ved miljøskader forårsaket av utslipp fra skip. Rapporten kan lastes ned her, og vedlegg her.