| Tyra Ekhaugen er ny daglig leder i Vista Analyse

Tyra Ekhaugen er ny daglig leder i Vista Analyse

Oslo, 19.12.2016

Tyra Ekhaugen overtar som daglig leder i Vista Analyse etter Ingeborg Rasmussen. Tyra har doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo og Frischsenteret, og lang erfaring fra Finansdepartementet. I Vista Analyse har hun bidratt til å gjøre oss til en viktig leverandør på velferdsområdet, med prosjekter bl.a. innenfor barnevern, boligsosiale ordninger og arbeidsmarked. Hun er også sentral i vårt arbeid med transportmodeller og samfunnsøkonomiske analyser. Tyra er stolt over å ta over et Vista Analyse med stor faglig integritet og 26 flotte medarbeidere. En stor del av æren tilfaller Ingeborg Rasmussen, som daglig leder i tolv år. Ingeborg fortsetter som partner i Vista Analyse og ser frem til å arbeide mer faglig fremover.