| Kulturarvens samfunnsnytte

Kulturarvens samfunnsnytte

Oslo, 21.12.2016

Vista Analyse har sammen med NIKU utviklet forslag til indikatorer for å måle kulturarvens samfunnsnytte.
Prosjektet er gjennomført for Riksantikvaren.

Last ned rapporten.