| Konsulent-Mekka med bismak i staten

Konsulent-Mekka med bismak i staten

Oslo, 15.12.2016

I dagens utgave av Kapital gis det en grundig omtale av Finansdepartementets system for kvalitetssikring av store statlige investeringsprosjekter. Vista Analyse har tidligere vært blant selskapene som har hatt rammeavtale med Finansdepartementet om ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag (KS1) og styrings- og kostnadsrammer (KS2). Vi har gjennom hele vår kvalitetssikringsperiode vært opptatt av faglig integritet og uavhengighet, noe som også kommer godt fram i dagens artikkel i Kapital. Vista Analyse mener at ideen om ekstern kvalitetssikring av beslutningsgrunnlag og kostnadskonsekvenser før det gjøres politiske beslutninger om store investeringsprosjekter er god, og at en ekstern kvalitetssikring kan bidra til bedre politiske beslutninger og en bedre bruk av samfunnets ressurser. Vi har stilt spørsmål ved sider av Finansdepartementets forvaltning av ordningen, og også ved flere anledninger pekt på mulige forbedringer.

Les saken i dagens utgave av Kapital (krever abonnement)