| Tor Homleid er ny daglig leder i Vista Analyse

Tor Homleid er ny daglig leder i Vista Analyse

Oslo, 14.08.2017

Tor Homleid overtar som daglig leder i Vista Analyse etter Tyra Ekhaugen. Tor er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har vært partner i Vista Analyse siden selskapet ble stiftet i 2000. Han har bidratt til å gjøre Vista Analyse til en viktig leverandør innenfor transportanalyser, samfunnsøkonomiske analyser og utvikling og analyser av offentlige finansieringsordninger. Tor ser fram til å lede et selskap med 20 løsningsorienterte medarbeidere med høy faglig integritet. Tyra har ledet Vista gjennom en periode med omstilling og ønsker nå å bruke mer av sin tid på faglig arbeid. I tillegg vil hun ha et særlig ansvar for arbeidet med selskapets faglige og strategiske utvikling.