| Velkommen til Mari!

Velkommen til Mari!

Oslo, 22.08.2017

Vi har vært så heldige å få Mari Brekke Holden til Vista Analyse. Mari er samfunnsøkonom og kommer til Vista fra Finansdepartementet. Der har hun arbeidet opp mot flere av departementene på velferdsområdet, blant annet med spørsmål om pensjon, støtte til barnefamiliene, asyl- og integreringspolitikk og langtidsplan for forskning. Vi ønsker Mari velkommen til oss!