| Overkvalifiserte innvandrere i lavtlønnsyrker

Overkvalifiserte innvandrere i lavtlønnsyrker

Oslo, 11.08.2017

Aftenposten (A-magasinet) skriver i en artikkel 11. august om innvandrere i Norge som er overkvalifisert for jobbene sine. I artikkelen brukes beregninger Vista analyse utførte for Inkluderingsutvalget.

Vista beregnet tapet ved overkvalifisering til 2 millioner kroner pr. person i løpet av en tiårsperiode. Totalt utgjør dette over 5 milliarder kroner årlig for de 28.000 innvandrere som regnes som overkvalifisert arbeidskraft.

- Slike beregninger er alltid forbundet med usikkerhet. Anslaget vil avhenge av kriteriene man legger til grunn, forklarer Tyra Ekhaugen, samfunnsøkonom og daglig leder i Vista Analyse AS. Men tallet blir uansett ekstremt høyt, og det viser verdien av at mennesker får brukt kvalifikasjonene sine, sier Ekhaugen.