| Tariffer for utkoblbar kraft, en trussel mot energiomleggingen?

Tariffer for utkoblbar kraft, en trussel mot energiomleggingen?

Oslo, 07.07.2002

For NOBIO, Norsk bioenergiforening, har Vista Analyse vurdert hvordan særordningene for tariffering av nettleie ved overføring av utkoblbar kraft kan fungere som negativt insentiv i omleggingen til nye fornybare energikilder.

Kontaktperson: Christian Grorud