| Økonometrisk modell; varmepumpenes bidrag til norsk energiforsyning i 2020

Økonometrisk modell; varmepumpenes bidrag til norsk energiforsyning i 2020

Oslo, 20.01.2010

Vista Analyse har på oppdrag fra NVE utarbeidet en økonometrisk modell for å kunne gjøre fremskrivninger i energimarkedet. Modellen er benyttet som utgangspunkt for å vurdere varmepumpenes bidrag til energiforsyningen i 2020. Varmepumper representerer en vesentlig fornybar energiproduksjon som sjelden fremkommer i statistikk. En utfordring med analysen var derfor å etablere en oversikt over den historiske utviklingen i varmepumpemarkedet fordelt på sektorer og formål. Med usikkerheten som følger med mangelfulle historiske data, gir analysen et anslag på utviklingen i varmepumpemarkedet, i tillegg til å vurdere hvilke effekter varmepumpemarkedet har på den nasjonale energibruken.