| Handelsanalyser

Handelsanalyser

Oslo, 20.01.2010

Vista Analyse har utarbeidet et metodeverktøy for handelsanalyser. Regionale variasjoner, forbruksendringer og fremskrevne alternativ inngår i beregningene. Sammenholdt med A,B,C-prinsippet som benyttes i areal- og transportanalyser gir våre analyser godt grunnlag for kommersielle og planmessig gode regionale løsninger. Vår analyse for utviklingen av handel på Jarlsberg Travbane har blant annet bidratt til at både kommune og fylket nå reviderer sine planer for lokalisering av handel i regionen.