| Styrking av miljødimensjonen i kinesisk samfunnsplanlegging

Styrking av miljødimensjonen i kinesisk samfunnsplanlegging

Oslo, 12.09.2014

Vista Analyse, CICERO og Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP) har utarbeidet undervisningsmateriale for bruk av miljøkonsekvensanalyser og kost-nytteanalyser i samfunnsplanlegging. Materialet består av en rapport med to fiktive case studier med oppgaver og en workshop-mal, som kan brukes til kompetansebygging i Kina og andre fremvoksende økonomier. Rapporten er en del av et treårig samarbeidsprosjekt mellom Vista Analyse, CICERO og Kinas Ministry of Environmental Planning. Prosjektside