| Styrking av miljødimensjonen i kinesisk samfunnsplanlegging

Styrking av miljødimensjonen i kinesisk samfunnsplanlegging

Oslo, 12.09.2014

Vista Analyse, CICERO og Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP) har utarbeidet undervisningsmateriale for bruk av miljøkonsekvensanalyser og kost-nytteanalyser i samfunnsplanlegging. Materialet består av en rapport med to fiktive case studier med oppgaver og en workshop-mal, som kan brukes til kompetansebygging i Kina og andre fremvoksende økonomier. Rapporten er en del av et treårig samarbeidsprosjekt mellom Vista Analyse, CICERO og Kinas Ministry of Environmental Planning. Prosjektside

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website