| Revidert veileder i økonomistyring for folkevalgte

Revidert veileder i økonomistyring for folkevalgte

Oslo, 10.06.2014

Nordland har over lang tid hatt en svært høy andel av kommuner i ROBEK, et register over kommuner i økonomisk ubalanse. På bakgrunn av dette utviklet Vista Analyse, i samarbeid med Fylkesmannen i Nordland, en veileder i økonomistyring for folkevalgte i 2011. Revideringen innebar blant annet utvidelse med et kapittel rettet mot ROBEK-kommuner. Den reviderte veilederen kan lastes ned her.