| Stor markering av Steinar Strøm og Michael Hoel

Stor markering av Steinar Strøm og Michael Hoel

Oslo, 31.01.2018

Sentralbanksjef Øystein Olsen, tidligere statsminister Jens Stoltenberg og Statnetts konsernsjef Auke Lont var noen av de som hyllet Vistas partnere Steinar Strøm og Michael Hoel på en større tilstelning 30. januar. Michael og Steinar har i flere år vært partnere i Vista Analyse ved siden av sine professorater i Oslo og Torino. Steinar har vært styreleder i en lengre periode. – Med dette arrangementet ønsket vi å markere Michael og Steinars praktiske bidrag til norsk samfunnsliv og økonomiske politikk, sier nåværende styreleder Haakon Vennemo. – Talerne trakk blant annet fram deres betydning for handlingsregelen for petroleumsinntekter, deres bidrag til at CO2-avgifter er et viktig innslag i norsk klimapolitikk, og deres rådgivning innen petroleum og kraft. Vista Analyse ser fram til å bruke Michael og Steinars kompetanse i mange år fremover.