| Nytt virkemiddel kan spare samfunnet for milliarder

Nytt virkemiddel kan spare samfunnet for milliarder

Oslo, 05.02.2018

De aller kaldeste dagene, som opptrer sjeldnere enn hvert år, er strømforbruket mange steder ti prosent høyere enn ellers. Strømnettet er bygget for å gi oss strøm hele tiden, og det er veldig mye å spare på å redusere forbrukstoppen når det er som kaldest. Det viser et forskningsprosjekt Vista Analyse og Asplan Viak har utført for Statnett og Enova. Prosjektet demonstrerer også at det finnes mange tiltak samfunnet kan gjennomføre - fra ordinær effektivisering som tar ned hele strømforbruket til ekstraordinære tiltak den aller kaldeste tiden. Ekstraordinære tiltak kan for eksempel være å varme opp yrkesbygg om natten slik at de ikke varmer om morgenen, eller redusere frisklufttilførselen midlertidig. Det som imidlertid mangler, er et virkemiddel. Ordinær priser og tariffer vil ikke være tilpasset den aller kaldeste tiden, og vil heller ikke gi nødvendig sikkerhet for at forbruket holder seg nede. Prosjektet skisserer et nytt virkemiddel rettet mot en aller kaldeste tiden. Les Teknisk ukeblads artikkel om prosjektet her. Les våre rapporter fra prosjektet her og her.