| Et fleksibelt kraftmarked

Et fleksibelt kraftmarked

Oslo, 25.01.2018

Husholdningenes kraftforbruk styres i stor grad av klima og av trender i form av boligisolasjon og antall elektriske kjøretøy. Ny måle- og styringsteknologi gjør det imidlertid mulig å tilpasse forbruket til flaskehalser i nett og produksjon. I en rapport for Nordisk ministerråd har Vista Analyse belyst barrierer og muligheter for å gjøre kraftforbruket mer fleksibelt. En fleksibel pris er det mest grunnleggende virkemidlet, men myndighetene bør også vurdere regulatoriske endringer i markedene. Rapporten er publisert for Nordisk ministerråd. Les rapporten her eller her.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website