| Stipend til masteroppgave

Stipend til masteroppgave

Oslo, 04.02.2020

Vista Analyse ønsker å bidra til et tettere samarbeid mellom studenter og arbeidsliv. Om du er masterstudent innen samfunnsøkonomi og skal skrive masteroppgave, har du muligheten til å søke stipend hos oss. Det tildeles to til tre stipender, hver på 20 000 NOK, til masteroppgaver med relevante problemstillinger. I tillegg tilbyr vi veiledning til masteroppgaven (biveileder – du må ha hovedveileder på universitetet ditt) og kontorplass i et miljø med høy faglig kvalitet.

For tiden har vi følgende prosjekter der det kan være mulig å skrive masteroppgave:

Søknad sendes innen 1. april til Anita Einarsdottir og bør inneholde CV, karakterutskrift og en kort prosjektskisse (overordnet tema til masteroppgaven, mulig problemstilling og eventuelt metode). Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon, enten via e-post: anita.einarsdottir@vista-analyse.no eller telefon: 47302032