| Kostnader ved karbonfangst og -lagring i Norge – tilleggsberegninger bio

Kostnader ved karbonfangst og -lagring i Norge – tilleggsberegninger bio

Oslo, 24.01.2020

Vista Analyse har i samarbeid med SINTEF vurdert samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske tiltakskostnader ved å investere i karbonfangst og -lagring på 8 norske bioanlegg. Arbeidet er utført på oppdrag for Miljødirektoratet og supplerer Rapport 2019/32 som vurderte de samme kostnadene for 46 norske industrianlegg. Rapporten Kostnader ved karbonfangst og lagring - tilleggsberegninger viser at samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske tiltakskostnader ved karbonfangst og -lagring er lavere for de største bioanleggene enn for industrianleggene i Rapport 2019/32, og høyere for de minste bioanleggene. Resultatene tyder på at det for flere av anleggene kan kreves relativt sterke virkemidler for å realisere tiltakene.