| Konsekvenser av Autisme- og touretteutvalgets forslag

Konsekvenser av Autisme- og touretteutvalgets forslag

Oslo, 11.02.2020

Vista Analyse har gjennomført en analyse av kostnader og konsekvenser av forslag fra Autisme- og touretteutvalget (NOU 2020: 1). Utvalget har foreslått hvordan man kan forbedre tjenestene til personer med autisme og tourette.

Tjenestetilbudene utvalget ettergår er tverrsektorielle og omfatter både helsesektoren, opplæring, arbeid, sosiale tjenester, bolig og familielivet generelt, som også inkluderer pårørende.

Vi beregner de samfunnsøkonomiske kostnadene av tiltakene til 347–402 millioner kr. Vi beskriver også tre brukerhistorier som illustrerer de samfunnsøkonomiske gevinstene av utvalgets tiltak. De viser at de prissatte gevinstene kan være opptil 700 000 kr i året pr. person, og 2–14 millioner kr i nåverdi over en karriere.

Utvalget avga sin utredning til Helse og omsorgsdepartementet 6. februar i år.

Les Vistas rapport her

Les Autisme og touretteutvalgets rapport her