| Gjennomgang av modellverktøyet på godstransportområdet

Gjennomgang av modellverktøyet på godstransportområdet

Oslo, 16.09.2015

Vista Analyse har på oppdrag for Statens vegvesen/Godsgruppen NTP utforsket hvilke muligheter og begrensninger for samfunnsøkonomiske analyser som ligger i dagens modellverktøy på godstrans­portområdet. Dette er gjort gjennom å teste modellverktøyet ved hjelp av om lag 20 konkrete tiltak utarbeidet av den tverretatlige NTP-gruppen: Bred samfunnsanalyse av godstransport – Virkninger og effekter.