| Kommuneøkonomi i Vista Analyse

Kommuneøkonomi i Vista Analyse

Oslo, 05.04.2013

I løpet av våren har Vista Analyse flere kommuneøkonomiprosjekter i emning. Vi skal utarbeide en veileder i økonomistyring rettet mot folkevalgte i kommunene i Nordland, komme med en anbefaling om hvordan fylkesmenn bør følge opp «forpliktende plan for omstilling og kostnadskutt», samt kartlegge utgifts­behov til kommunal landbruksforvaltning. Vi er meget fornøyd med å ha fått muligheten til å videreutvikle vår kompetanse innenfor kommuneøkonomiområdet!