| Skatteendringene 2013-2019 bør evalueres ordentlig!

Skatteendringene 2013-2019 bør evalueres ordentlig!

Oslo, 02.12.2019

Fra 2013 til nå er selskapsskatten redusert fra 28 til 22 prosent i håp om å øke investering og sparing i Norge. Det er også skjedd endringer i utbytteslatten, inntektsskatten, formuesskatten og merverdiavgiften, og finansnæringen har fått en særskatt. På oppdrag fra Finansdepartementet har Vista Analyse og Oslo Fiscal Studies ved Universitetet i Oslo laget et opplegg for å evaluere de norske skatteendringene fra 2013. Å evaluere skatteendringer på en kvalitativt god måte er ressurs- og tidkrevende. Vi foreslår et opplegg over fem år med et budsjett på 16 millioner kroner. Evalueringen kan komme i gang fra 2021.

Les rapporten fra forprosjektet her.