| Velkommen til Philip Swanson!

Velkommen til Philip Swanson!

Oslo, 04.12.2019

Vi har vært så heldige å få Philip Swanson som assosiert partner i Vista Analyse! Han har over 25 års erfaring med økonomisk og politisk analyse i energi- og miljøsektorene. Philip sine kompetanseområder inkluderer programstyring, overvåking og evaluering; politikkanalyse; økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser; utgiftsanalyse; og åpenhet om naturressursrelaterte inntekter. Philip fungerte som deskoffiser for Afrika sør for Sahara og eks-sovjetiske land ved Det internasjonale energibyrået (IEA), ledet flere energiprogrammer for FNs miljøprogram, og var partner i Oslo-baserte ECON Analyse. Arbeidene hans er publisert av blant andre OECD og Verdensbanken. Philip vil tilføre Vista Analyse viktig kompetanse og vi ser frem til han begynner hos oss.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website