| Velkommen til Philip Swanson!

Velkommen til Philip Swanson!

Oslo, 04.12.2019

Vi har vært så heldige å få Philip Swanson som assosiert partner i Vista Analyse! Han har over 25 års erfaring med økonomisk og politisk analyse i energi- og miljøsektorene. Philip sine kompetanseområder inkluderer programstyring, overvåking og evaluering; politikkanalyse; økonomiske, miljømessige og sosiale konsekvenser; utgiftsanalyse; og åpenhet om naturressursrelaterte inntekter. Philip fungerte som deskoffiser for Afrika sør for Sahara og eks-sovjetiske land ved Det internasjonale energibyrået (IEA), ledet flere energiprogrammer for FNs miljøprogram, og var partner i Oslo-baserte ECON Analyse. Arbeidene hans er publisert av blant andre OECD og Verdensbanken. Philip vil tilføre Vista Analyse viktig kompetanse og vi ser frem til han begynner hos oss.