| Skal du KVIRKE – bruk den spesialdesignede KVIRK-pikéen

Skal du KVIRKE – bruk den spesialdesignede KVIRK-pikéen

Oslo, 29.11.2013

Vista Analyse har siden høsten 2012 arbeidet med å utvikle en metodikk som skal brukes til forenklede samfunnsøkonomiske vurderinger av mindre tiltak innenfor Kystverkets virkeområde. Arbeidet har ledet fram til KVIRK (Kystverkets virkningsmodell for mindre tiltak), en Excel-modell med håndbok. Til nå har syv tiltak blitt vurdert ved hjelp av rammeverket, to av dem er gjennomført av Vista Analyse. Under brukerseminaret på Gardermoen den 19. november fikk alle brukerne tildelt hver sin KVIRK-piké. En gladsak for Vista-teamet!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website