| Baseline-studier for miljøplanlegging og miljørisiko i Kina

Baseline-studier for miljøplanlegging og miljørisiko i Kina

Oslo, 05.10.2013

Vista Analyse har nylig gitt ut en rapport som ser på status for miljøplanlegging og håndtering av miljørisiko i Kina. Rapporten er utarbeidet av Chinese Academy of Environmental Planning (CAEP), med støtte fra Vista Analyse og CICERO. Rapporten er en del av et større samarbeidsprosjekt Vista Analyse gjennomfører med kinesiske miljømyndigheter Vista Analyse har også publisert en litteraturstudie av nyere faglitteratur knyttet til håndtering av miljørisiko i en kinesisk kontekst, utarbeidet av professor Hans Martin Seip i CICERO. Les mer