| Landskapsopplevelser har høy verdi

Landskapsopplevelser har høy verdi

Oslo, 23.10.2015

I samarbeid med Århus Universitet har Vista et pågående prosjekt for Nordisk Ministerråd om verdien av landskapsopplevelser som kulturell økosystemtjeneste. Gitt de store landskapsendringene i de nordiske landene, for eksempel på grunn av investeringer i energisektoren, er det blitt stadig viktigere å inkludere verdien av landskapsendringer i ulike beslutningsgrunnlag. Første fase dokumenterer at verdiener høye, men ofte ignorert. I fase to ser vi på hvordan slike verdier kan inkluderes i prasis.