| I ROBEKs forgård

I ROBEKs forgård

Oslo, 22.06.2015

For de fleste kommuner som havner på ROBEK-registeret har de lenge visst at dette var et sannsynlig utfall. Årsaken ligger som oftest i at de nødvendige omstillinger ikke er blitt igangsatt i tide. På denne bakgrunn har Fylkesmannen i Nordland utarbeidet en enkel sjekkliste med risikofaktorer sin kan brukes som et verktøy for å få oversikten over den økonomiske tilstanden i kommunen. Vista Analyse har kommet med faglig bistand til arbeidet.