| Nytt prosjekt i kommunesektoren

Nytt prosjekt i kommunesektoren

Oslo, 20.03.2018

Prosjektkontoret for Nye Drammen har valgt Vista Analyse til å gjennomføre en utredning på hvordan kommunene Svelvik, Drammen og Nedre Eiker organiserer sin eiendomsmasse som brukes til kommunal virksomhet (formålsbygg og administrasjonsbygg). Målet med utredningen er å se på organisering av eiendomsmasse brukt til kommunal virksomhet, og med dette utgangspunkt gi et kunnskapsgrunnlag for å kunne vurdere hvordan eiendomsmassen i Nye Drammen kommune skal organiseres.