Samfunnsøkonomiske nytteeffekter av beredskapslagring av matkorn

Oslo, 27.06.2022

Vi har på oppdrag for Landbruksdirektoratet utredet den samfunnsøkonomiske nytten av beredskapslagring av matkorn. Vi ser på sannsynligheten for og konsekvensene av situasjoner der forsyningen av matkorn globalt er svekket, noe som gir utslag i kraftig økte priser.

Nytten av et norsk kornlager er hovedsakelig knyttet til mulig følelse av trygghet og samfunnsstabilitet samt å bidra til leverings- og prisstabilitet. Normalt vil man kunne sikre seg mot prissvingninger gjennom ulike finansielle instrumenter, uten å ha et eget fysisk lager for varen.

Husholdningers utgifter knyttet til korn utgjør imidlertid kun en liten andel av de samlede utgiftene (og også en liten andel av utgiftene til mat). En tidobling av kornprisen vil øke husholdningens månedlige utgifter (uten tilpasninger) til 1500 kroner. Dette er et betydelig beløp, men likevel langt mindre enn hva strømpriskrisen vinteren 2021/22 ville gitt uten strømstøtte. Et lager som beskytter forbrukere mot høye priser vil imidlertid også dempe forbrukeres tilpasning, og på denne måten motvirke velfungerende markedssystemer.

Dersom man ønsker et norsk kornlager, anbefaler vi ut fra analyser av sannsynlighetene for ulike lengder og omfang av forsyningskriser et lager tilsvarende 3-6 måneders forbruk. Nøyaktig størrelse av lageret må bestemmes ut fra kostnadene.

Hele rapporten er tilgjengelig her, og Landbruksdirektoratets rapport er tilgjengelig her.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR