Vista Analyse har kartlagt henvendelser i leiemarkedet

Oslo, 29.06.2022

Leiemarkedet er et marked som på mange måter fungerer godt, men leietakere har likevel generelt dårligere boforhold enn boligeiere samtidig som det er en skjevhet i hvilke grupper som leier bolig. Regjeringen har et uttalt mål om at å leie skal være et trygt alternativ til å eie.

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet har Vista Analyse kartlagt henvendelser om husleieforhold. Hensikten er å skaffe mer kunnskap om brukerinnsikter fra leiemarkedet. Resultatet fra dette arbeidet er nå tilgjengeliggjort i en ny rapport. Rapporten kartlegger og sammenstiller hvilke temaer leietakere og utleiere henvender seg om til Forbrukerrådet, Leieboerforeningen, Huseierne og Husleietvistutvalget. Når de fire aktørene mottar en henvendelse dreier det se oftest om spørsmål knyttet til leiesum, opphør av kontrakt, mangler ved boligen og utleier og leietakers plikter.

Basert på dataene fra de fire aktørene har vi gjennomført tekstanalyser som nyanserer bildet som dannes fra aktørenes egne kategoriseringssystemer. I tillegg har vi harmonisert begrepene i kategoriseringssystemene aktørene bruker, slik at et mer komplett bilde av sammensetningen av innholdet i henvendelsene i husleiemarkedet dannes. Vi har også gjennomført intervjuer med de fire aktørene.

-Vi takker KDD for oppdraget, og anbefaler at det gjøres videre utredninger av problemstillingene, med mål om å undersøke hvordan man kan redusere de systematisk dårligere boforholdene blant dem som leier, sier prosjektleder Henning Wahlquist. Han legger til at kartleggingen viser sammensetningen av temaer i henvendelsene, men mer kunnskap om hva som faktisk er de viktigste årsakene til problemer man kan gjøre noe med, er fortsatt uklart.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR