| Reisemålsutvikling – et bidrag til verdiskapning

Reisemålsutvikling – et bidrag til verdiskapning

Oslo, 20.01.2010

Utvikling for reiseliv i offentlig regi handler ofte om å tilrettelegge for gratisprodukter/reiselivsmessig infrastruktur. Utfordringen ligger i å få økonomisk sirkulasjon som synergier av disse gratistilbudene, som f eks kulturtilbud, naturtilbud og tilgjengelighet. Ulike offentlige aktører ser sin rolle alene som tilrettelegger av det ikke kommersielle tilbudet uten samtidig å vurdere hvilke faktiske kommersielle effekter tiltaket/investeringen gir. Vista Analyse bistår større offentlige aktører i en helhetlig tenkning og til å utvikle arenaer for samarbeid mellom offentlig og privat sektor. Utviklingen av Nasjonale festningsverk og Nasjonale turistveger for hhv Skifte eiendom og Statens vegvesen er eksempler på vår bistand.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website