| Kunnskapsdugnaden: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet – den norske modellen

Kunnskapsdugnaden: Samarbeid i arbeidslivet som bidrag til produktivitet – den norske modellen

Oslo, 16.01.2007

De nordiske landene har høye skatter, stor offentlig sektor, små inntektsforskjeller og sjenerøse velferdsordninger som det er kostbart å finansiere. Samtidig har de nordiske landene et dynamisk næringsliv, høy økonomisk vekst og høy plassering på en rekke internasjonale konkurranseevneindekser.