| Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?

Hvordan stimulere til økoeffektive innovasjoner gjennom en politikk for bærekraftig produksjon og forbruk?

Oslo, 20.12.2005

Vista Analyse var representert i det treårige forskningsprosjektet CondEcol under ProSus ved Senter for utvikling og miljø (SUM), Universitetet i Oslo. Prosjektet er en flerdisiplinær studie av betingelsene (virkemidler, kunnskapsanvendelse, rammebetingelser og endringsprosesser) for å bevege eksisterende produksjons- og forbruksforhold i en mer bærekraftig (øko-effektiv) retning. Vista Analyse tar utgangspunkt i et samfunnsøkonomisk perspektiv og belyser følgende spørsmål: Hvordan kan myndighetene fremme mer øko-effektive innovasjoner i tråd med kravene til en bærekraftig utvikling? Last ned rapporten.