| Regionale analyser med NOREG 2

Regionale analyser med NOREG 2

Oslo, 08.06.2020

NOREG 2 er en ny regional generell likevektsmodell som utvikles av TØI, Vista Analyse, Menon og SSB.

NOREG 2 representerer noe nytt i norsk sammenheng. Den kombinerer den tradisjonelle anvendte generelle likevektsmodellen, som har vært brukt i norsk økonomisk planlegging siden 1960-tallet, med fleksibel regional modellering helt ned til kommunenivå. Som andre anvendte generelle likevektsmodeller er den egnet til å drøfte problemstillinger knyttet til demografi, klimapolitikk, utenriksbalanse, oljepris, innvandring, teknologisk utvikling og en rekke andre tema. Det unike med modellen er at den kan studere de regionale implikasjonene av nasjonale trender og politikkområder, og dermed også virkningsfulle distriktspolitiske (mot)tiltak.

Denne rapporten presenterer framskrivningen av norsk økonomi fram til 2050 basert på den første versjonen av modellen, NOREG 2.0. Vi drøfter tre problemstillinger av interesse for samspillet mellom nasjonale trender og regionale konsekvenser:

Kontakt: Haakon Vennemo (epost: haakon.vennemo@vista-analyse.no eller tlf: +47 91 13 67 16) eller Orvika Rosnes (epost: orvika.rosnes@vista-analyse.no eller tlf: +47 98 26 39 56)