| Nytt prosjekt: Kostnaden av eksamen og obligatoriske prøver

Nytt prosjekt: Kostnaden av eksamen og obligatoriske prøver

Oslo, 29.06.2020

Utdanningsdirektoratet har engasjert Vista Analyse til å beregne den samfunnsøkonomiske kostnaden av eksamen og obligatoriske prøver. Vi skal også utrede konsekvenser av endringsforslag. En spørreundersøkelse rettet mot skoler og skoleeiere er sentralt i oppdraget. – Dette er et viktig oppdrag og vi ser frem til å hjelpe Utdanningsdirektoratet, sier daglig leder Haakon Vennemo.