Økt norsk oljeproduksjon gir netto økning i globale utslipp

Oslo, 15.03.2023

På oppdrag fra WWF, Naturvernforbundet, Natur og Ungdom og Greenpeace har Vista gjort en analyse av klimaeffekten av norsk oljevirksomhet.

Klimaeffekten av norsk oljevirksomhet får stadig økt oppmerksomhet. Etter Høyesteretts dom i klimasøksmålet fra Natur og Ungdom og Greenpeace mot staten, stilles det nå krav om at globale utslippseffekter skal vurderes i behandlingen av plan for utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfelt. Størrelsen på de totale utslippene globalt fra økt norsk petroleumsproduksjon er imidlertid et omstridt tema, og i denne rapporten vurderer Vista Analyse de globale utslippseffektene.

Vår konklusjon er at økt norsk oljeproduksjon gir en netto økning i globale utslipp, uavhengig av scenario og tidshorisont. Netto økte utslipp er på 47 kg CO2-ekvivalenter per fat olje som utvinnes i Norge i basisscenarioet og på 90 kg CO2e i lavutslippsscenarioet. Økt gassproduksjon gir noe økte utslipp globalt i basisscenarioet, rundt 6 kg CO2-ekvivalenter per fat-ekvivalent gass som utvinnes. I lavutslippsscenarioet gir økt gassproduksjon utslipp på 41 kg CO2-ekvivalenter.

Våre konklusjoner samsvarer med det forskere tilknyttet SSB har konkludert om netto klimaeffekt av å redusere oljeproduksjonen. Våre konklusjoner skiller seg imidlertid fra konklusjonene i en rapport Rystad Energi utarbeidet for Norsk Olje og gass (nå Offshore Norge) i 2021, og en tilsvarende rapport Rystad Energy har utarbeidet for Olje- og energidepartementet i 2023. De ulike konklusjonene kommer av en rekke ulike forutsetninger omkring markedsrespons, substitusjon og utslippsintensiteter.

Hele rapporten kan du lese her.

Rapporten ble lansert under et frokostmøte på Kulturhuset i Oslo den 16. mars, hvor rapportforfatter Haakon Riekeles presenterte innholdet i rapporten, og det ble arrangert en panelsamtale i etterkant. Opptak av arrangementet er tilgjengelig på Naturvernforbundets YouTube-kanal.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR