Foto: Kristian Helgesen/Nye Veier. Gjennomslag Væretunnelen (09.03.22).

Samfunnsøkonomiske vurderinger av utslippsfrie anleggsplasser

Oslo, 21.03.2023

Hvilke samfunnsøkonomiske effekter vil en overgang til utslippsfri anleggsdrift i transportsektoren medføre? Hva begrunner offentlige tiltak for å stimulere utviklingen av fossilfrie løsninger?

Disse spørsmålene har vi belyst i en fersk rapport for Nye Veier, som del av deres "Kunnskapsprogram om fossilfrie anleggsplasser". Du kan lese mer om kunnskapsprogrammet på Nye Veiers nettsider.

Med utgangspunkt i et krav om samfunnsøkonomisk lønnsomhet og en kostnadseffektiv klimapolitikk, bør tiltak og virkemiddelbruk fra transportvirksomhetenes side begrunnes i markedssvikt. Vår vurdering er at CO2-prising ikke alltid er tilstrekkelig for å utvikle klimavennlige løsninger. Det er flere former for markedssvikt som kan begrunne tiltak fra transportetatens side.

For eksempel vil innovasjon hos en bedrift styrke kunnskapen til andre bedrifter i markedet. Dette kalles kunnskapseksternaliteter. Den økte kunnskapen til andre bedrifter i markedet kommer samfunnet til gode, men den innoverende bedrift tar ikke hensyn til denne gevinsten i sin beslutningsprosess. Andre markedssvikter som nettverkseffekter, koordineringsproblemer og kapitalbegrensninger gjør at tiltak som er samfunnsøkonomisk lønnsomme med riktig prising av utslipp ikke blir gjennnomført.

Det offentlige kan finansiere gjennomføring av pilotprosjekter hvor man prøver ut nye teknologier og løsninger i kontrollerte omgivelser, med mål om å redusere usikkerheter knyttet til løsningens funksjon og virkemåte. Et pilotprosjekt kan bidra til videreutvikling av teknologien, redusere risikoen knyttet til teknologiens ytelse som kan stimulere til økt bruk og fremskaffe informasjon om teknologiens potensiale. Vi beskriver relevante samfunnsøkonomiske effekter av ulike typer pilotprosjekter, og vurderer hvordan offentlig virkemiddelbruk burde innrettes for å hente ut mulige gevinster fra forskjellige prosjekter.

Hele vår rapport er tilgjengelig her.

Vi takker Nye Veier for et hyggelig og konstruktivt samarbeid.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR