| Rammeavtale med Statens vegvesen om samfunnsøkonomiske analyser

Rammeavtale med Statens vegvesen om samfunnsøkonomiske analyser

Oslo, 21.06.2021

Vista Analyse har inngått rammeavtale med Statens vegvesen om gjennomføring av samfunnsøkonomiske analyser. Avtalen omfatter nyttekostnadsberegninger med EFFEKT og forenklede samfunnsøkonomiske analyser når EFFEKT ikke kan benyttes, trafikkanalyser, følsomhets- og usikkerhetsanalyser samt kvalitetssikring. Avtalen er inngått for en periode på 2 år, med mulighet for forlengelse i 1 + 1 år.