| Nytt prosjekt – praksis i samfunnsøkonomiske analyser

Nytt prosjekt – praksis i samfunnsøkonomiske analyser

Oslo, 25.06.2019

Vista Analyse er tildelt oppdrag om å gjennomgå samfunnsøkonomiske analyser som gjennomføres som ledd i Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. Vi skal identifisere hvor praksis spriker og foreslå tiltak, dvs retningslinjer for mer enhetlig praksis. Forskningsprogrammet Concept, ved NTNU, er oppdragsgiver. Det var hard konkurranse om oppdraget. Seks leverandører søkte, og Vista Analyses tilbud ble vurdert som best. – Vi er stolte og glade for den tilliten vi har fått, sier daglig leder Haakon Vennemo i Vista Analyse. - Oppdraget vil forhåpentlig komme til nytte for alle som nå har fått rammeavtale med Finansdepartementet om kvalitetssikring, og hele det samfunnsøkonomiske utredningsmiljøet i Norge.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website