Politiet vil inngå rammeavtale med Vista Analyse

Oslo, 20.10.2017

Vista Analyse, sammen med EY, har blitt tildelt en rammeavtale med Politiets fellestjenester (PFT). Avtalen skal gjelde for Politi- og lensmannsetaten og Politidirektoratet, som vil gjøre avrop for oppdrag som gjelder alle politidistrikter og særorgan. Oppdragene vil omfatte en rekke fagområder: offentlig forvaltning, samfunnsøkonomi, økonometri/statistikk, økonomiske analyser, utvalgsundersøkelser, utredning og evaluering.

Politiets samfunnsoppdrag og målsetninger medfører en rekke oppgaver som Politiet må forvalte på en effektiv måte. Vista Analyse og EY har omfattende erfaring fra offentlig forvaltning, inkludert justis- og forsvarssektoren. Dette gjør at vi kan bistå i forhold til Politiets behov og utfordringsbilde på en helhetlig og relevant måte. Vi ser fram til interessante og utfordrende oppdrag under denne rammeavtalen, sier Eivind Tandberg, partner i Vista Analyse.

Vista-analyse.no bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg den beste opplevelsenGDPR