| Deling ikke alltid bra for klima

Deling ikke alltid bra for klima

Oslo, 23.10.2017

John Magne Skjelvik har skrevet et innlegg i Dagens Næringsliv fredag 20. oktober, om delingsøkonomi og miljø. Skjelvik skriver om funnene i rapporten Vista Analyse har gjort for Nordisk Ministerråd om miljø- og klimavirkningene av delingsøkonomien. Les innlegget her.

Rapporten blir også omtalt i en artikkel i den danske avisen Ingeniøren. Les artikkelen her.

Les rapporten her.