| Ny rapport om miljø- og klimavirkningene av delingsøkonomien

Ny rapport om miljø- og klimavirkningene av delingsøkonomien

Oslo, 19.10.2017

Vista har på oppdrag fra Nordisk Ministerråd gjennomført en studie som viser at de ulike initiativene innenfor delingsøkonomien i de nordiske landene som vi har sett de senere årene innenfor transport, overnatting, deling/låning av mindre kapitalgjenstander og personlig service kan gi betydelige utslippsreduksjoner, men at virkningene på de samlede utslippene vil avhenge av i hvilken grad utslippene er omfattet av klimapolitiske virkemidler.

Les rapporten her.