| Analyse av investeringer i sosialt entreprenørskap

Analyse av investeringer i sosialt entreprenørskap

Oslo, 25.11.2013

Vista Analyse har på oppdrag fra Ferd Sosiale entreprenører vurdert verdien av investeringer i sosialt entreprenørskap fra et samfunnsøkonomisk perspektiv. Basert på en gjennomgang av Ferds 2012-portefølje konkluderer vi med at investeringene har bidratt med en forventet positiv avkastning for samfunnet og dermed gir positive bidrag til verdiskapingen både på kort og lang sikt. Les rapporten