| Om rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge

Om rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge

Oslo, 22.06.2006

Vista Analyse har gjennom flere arbeider vurdert rammebetingelser, tiltak og barrierer for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge. Ett av arbeidene inngår i en rapport utgitt under SUM, Universitetet i Oslo der en av Vista Analyses partnere er medforfatter i følgende rapport: Politisk styring og lønnsomhet: En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i bygge- og eiendomssektoren i Norge.

Last ned rapporten