| Metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser

Metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser

Oslo, 20.01.2010

Vista Analyse har utarbeidet metodeverktøy for samfunnsøkonomiske analyser for Jernbaneverket. Verktøyet består av en veileder og en Excel-basert beregningsmodell. Verktøyet ble første gang uarbeidet i 2000, og er senere revidert i 2006 og 2009/2010. Metodikken og beregningsmodellen benyttes i dag ved alle samfunnsøkonomiske analyser i Jernbaneverket.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website