| Olje for utvikling i Somalia

Olje for utvikling i Somalia

Oslo, 15.10.2018

Vista Analyse er engasjert av Norad til å bistå innen programmet Olje for Utvikling knyttet til Somalia. Somalia er et av de fattigste landene i verden etter mange år med krig og uro. Utviklingen i Somalia er rask. Den skjøre freden kan raskt avbrytes av uroligheter. Demokratiet er også skjørt. I denne virkeligheten er det viktig å etablere systemer som i størst mulig grad sikrer kontroll over pengestrømmene som knyttes til en eventuell fremtidig petroleumsproduksjon.

Somalia er en av de mest lovende petroleumsprovinsene i Afrika. Landet hadde petroleumsrelatert aktivitet fram til krigen startet i 1991. De senere årene er store petroleumsforekomster funnet utenfor østkysten av Afrika. Dette gir håp og optimisme for at store petroleumsforekomster også kan finnes i Somalia.

Ofus styringsgruppe besluttet i juni 2018 at det skulle startes planlegging av et Ofu-program i Somalia. De aktuelle områdene for finanskomponenten i Ofu er:

  1. Fiskal og makroøkonomisk policy og rådgivning
  2. Rådgiving i inntektsadministrasjon og etablering av petroleumsfond
  3. Rådgiving i petroleumskatteforvaltning

I planleggingsfasen av et eventuelt Ofu-program skal Vista Analyse blant annet gjennomføre en kartlegging av status innenfor finanskomponenten, eksisterende regelverk og kapasitet i relevante institusjoner, og oversikt over hva som gjøres av andre givere.

Vista Analyse deltar i dette arbeidet med en prosjektgruppe med spisskompetanse innen utviklingssamarbeid, innen ressursforvaltning og kunnskap om olje- og gassnæringen og juridisk kompetanse innen offentlige finanser og skatt.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website