| Økt snøscooterkjøring som følge av lovendring

Økt snøscooterkjøring som følge av lovendring

Oslo, 24.11.2014

På oppdrag fra Den Norske Turistforening har Vista Analyse utredet konsekvenser av Regjeringens forslag om å gi kommunene adgang til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring. Vi anslår 55-60 prosent høyere omfang av snøscooterkjøring som følge av lovendringen. Dette utløser at blant annet økte ulykkeskostnader med snøscooter på rundt 500 mill. kroner. Vår vurdering er at kunnskapsgrunnlaget om konsekvensene av lovendringen er mangelfullt, for blant annet friluftsliv, natur og miljø og omfang av ulovlig kjøring. Les rapporten.