| Dyr fornøyelse på snøscooter

Dyr fornøyelse på snøscooter

Oslo, 23.02.2015

I en artikkel i Samfunnsøkonomen anslår Bruvoll, Lindhjem og Pedersen nytte og kostnader ved økt snøscooterkjøring. Regjeringen har lagt fram et forslag som vil gi kommunene adgang til å etablere løyper for fornøyelseskjøring. Artikkelen viser at det skal vært mye til for at tiltkaket skal være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Et konservativt anslag på ulykkeskostnadene er alene mer enn 10 ganger høyere enn total nytte for scooterkjørerne.